KREATIV COMPUTER

shutterstock_418988356-1024x683

Kontakt:
Rasmus Broe
rasmus@grammafon.dk
www.grammafon.dk
+45 26717138

Rasmus_Notes_SH

Da jeg for nogle år siden var med til at oprette LevAs Mediehus, -en multimedielinje for unge med autisme, oplevede jeg flere og flere unge, som havde et stort ønske om at blive spil-udviklere, altså udviklere af digitale spil til computere, telefoner, konsoller etc.
For at imødekomme deres ønske, gik vi i dybden med emnet, og oprettede et par år senere en "game design"-linje, som netop havde fokus på udviklingen af digitale spil, og herunder de indledende faser til programmering.

Siden er efterspørgslen på programmører steget markant, og undervisningsministeriet har nu oprettet et forsøg med valgfaget Teknologiforståelse.

Jeg underviser i Teknologiforståelse, dels fast ved en københavnsk specialskole, og dels som freelancer på forskellige skoler og institutioner.
Derudover leder jeg en afdeling af den landsdækkende forening "Coding Pirates", på Vesterbro i København.

Begynderprogrammering giver fantastiske muligheder for at kombinere det analytiske og det kreative i mennesker, og appellerer derfor også til helt forskellige mennesketyper.

Kontakt mig, hvis du ønsker en workshop for en gruppe lærere eller pædagoger, eller hvis du kunne tænke dig at være en del af forsøgsordningen med det nye valgfag Teknologiforståelse.